Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Bosch schetste tal van figuren van bedelaars, die men hier bijeen kan zien, al schooiend en spelend; armen, mismaakten, kreupelen, soldaten met houten benen, kortom een stukje ellende uit de middeleeuwse wereld.

Parade video's: