Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

De toverlantaarndrager was in vroeger jaren in de dorpen een graag geziene gast. Met zijn prachtige kleding, opvallende hoed en toverlantaarn-gerei bracht hij de bevolking iets van het ‘vreemde’,het opwindende leven ver buiten het dorp. Hier is de lantaarndrager op weg naar de eerste voorstelling.