Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

'Het wagenspel staat op de markt! Komt dat zien!' De middeleeuwse Mariken kon dit 'Boek op Straat' zien en horen. Ze leefde er zo in mee dat ze berouw kreeg over haar zware zonden. Wij, mensen van nu. bladeren nog in dat boek en hebben alle fantasie nodig om Mariken, heel kort in twee bladzijden, weer te zien leven: Mariken gaat naar de markt in Nijmegen en wordt op de terugweg door de duivel. 'Moene met het ene oog'. verleid. Zeven jaar leeft ze met hem samen en zet flink de bloemetjes buiten.

Juryrapport

Motivering technische uitwerking: Vooral de ruimtelijke inkadering van de afzonderlijke taferelen binnen, en de uitwendige verzorging (waarbij de bijzondere aandacht voor en de treffende toepassing van kleuren en kostuums opviel) van het laat middeleeuwse boek, gaf op functionele wijze vorm aan het thema van deze Brabantse Dag.

Motivering groepsgebeuren: Het asynchrone spel bood de toeschouwers gelegenheid duidelijk van het gepresenteerde kennis te nemen, waarbij de acteurs ook de gewenste discipline aan de dag legden.

Motivering thema-uitwerking: De (kern)inhoud van Mariken van Nimweghen is op adequate - dat wil in dit geval zeggen - sobere wijze gestalte gegeven. Daarnaast heeft men aan het totaal een consistente en verzorgde presentatie weten te verschaffen.

Parade video's: