Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Het kwam bijna wekelijks voor: vroeg in de morgen stapte een man naar de kerk, met onder de arm een klein lijkkistje. gevolgd door een kind met een kruis en daarachter een vrouw in een zwarte falie en een rij armelijk geklede kinderen. De buurt zuchtte. Weer een engelke voor de hemel. Dat is 'er door'. De mensen in de Peel woonden in half vervallen heihutten en sliepen op de vloer. Het werk in de Peel was zwaar en lang. In het turfstrooiselfabriekje was het een jachtend werk. Het bruine stof warrelde en wolkte daar. Een volle turfaak lag voor de fabriek vlak bij de transporteur. Een paar arbeiders gooiden turven onafgebroken op de rolbaan. Die verdwenen in de molen, waar ze gescheurd en uiteengerukt werden tot vezels en werden geperst tot pakken turfstrooisel. Door de kanalen werden de turfaken getrokken door jongens, in de turfkuil stonden de mannen turf te steken. de grote voeten in de modder overspat met grauwe vlekken.

De kinderen sjouwden de zware natte turven op rijen. Daar werd de turf gedroogd en dan op z.g. stoelen gezet. Later. als ze droog waren. werden ze op de aken geladen of gebundeld in de zogenaamde turfverpakkingspers.

Juryrapport

Motivering technische uitwerking: De Jury is onder de indruk van het technisch vernuft in de wagen geïnvesteerd. Apart vermelding verdient dat met zo weinig mogelijkheid om terug te vallen op kleur en kostumering zulke een sterke evocatie werd opgeroepen. De opbouw van het geheel vertoonde een ingenieuse constructie vol wisseling van perspectief, die op bescheiden oppervlak een afgeronde wereld te zien gaf.

Motivering groepsgebeuren: Goed op elkaar en op het technische kader afgesteld groepsgebeuren. Geen groots solospel, maar een harmonisch op elkaar afgestemde en in het te evoceren beeld geïntegreerd samenspel.

Motivering thema-uitwerking: Het thema van Maas is nog indringender opgeroepen dan in het werk van Maas zelf. Bijzonder waardeert de Jury dat deze grauwe wereld zodanig werd opgeroepen dat de toeschouwers werkelijk ontroerd konden raken zonder dat karikaturale effecten werden gebruikt.

Parade video's:

Foto's voorbereiding: