Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Verschillende deugden en ondeugden komen aan de orde tijdens de misstap, die de zoon maakte. Vier taferelen ziet de schilder in gedachten al voor zich: De zoon verlaat zijn familie uit egoïstische geldzucht, hij stort zich in het rosse leven waardoor hij zijn fortuin verkwist en uit de herberg wordt gegooid en tenslotte moet hij als een varken leven. Groot is echter de onbaatzuchtige liefde van zijn ouders, die hem meer dan vergeving schenken. Tot jalouzie echter van zijn broer......

Parade video's: