Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Door alle tijden heen hebben de mensen, waar zij ook woonden, altijd gebruik gemaakt van wat zij in hun onmiddellijke omgeving vonden in of op de aarde teneinde zich hiermede te voeden, kleden of een beschutting voor nacht en ontij te bouwen.

Zo zocht de Brabantse mens zijn toevlucht tot het stro, om daarvan een dak te maken, boven zijn hoofd. Hoe slechter de grond was, des te beter het stro wat er gewonnen werd.

Wij zullen U dit nader verklare 'Hoe meer voedingsstoffen de aarde bevat waarop een plant groeit, des te malser zal zij zichzelf ontwikkelen. Zodoende kan de opbrengst van het koren toenemen maar de sterkte van de stengel in dit geval het stro, neemt af.

Vandaar dat de hoge zandgronden het beste stro leverden.

Nadat het koren was gemaaid en binnengehaald, geoogst dus, werd het in de winter gedorst. Na het dorsen bewaard om in de daarop volgende zomer ?geschud" te worden; dit schudden ziet U op de wagen door de ?opperman" van ?den dekker" verrichten.

Het kwam immers voor dat dit schudden geschiedde vlak voor en tijdens het dekken.

Ook ziet U dat de dekker een gedeelte van het dak reeds klaar heeft.

De nok is daarbij afgedekt met heiplaggen met de aarde naar boven gekeerd en vastgepend aan de latten met houten pennen.

Deze heiplaggen worden met een speciale schop gestoken en nat opgelegd.

Het stro is bij dit dak ?gehangen" d.w.z. met de korenaar naar beneden; het is gebonden aan de ?slierten" of latten die meestal werden gemaakt van dunne dennen, aan de dikste einden bekapt.

Voor het binden gebruikte den dekker dun gegroeid teenhout; wat ook groen verwerkt werd.

U ziet hem zijn dekhaak door het stro steken. Deze dekhaak heeft voor de dikte een uitholling. In deze uitholling steekt den dekker zijn bandje en haalt het met de kromming aan de andere zijde van de haak weer terug. om vervolgens te binden.

Tijdens het binden drukt hij het stro zo vast mogelijk aan met zijn dekplank.

De kwaliteit van een dak was afhankelijk van de wijze waarop het stro was bevestigd. In sommige gevallen werd het stro ?gedreven" d.w.z. kwamen de ondereinden naar buiten en werden de aren afgesneden.

Dit dak heeft een langere levensduur maar is ook kostbaarder.

Parade video's: