Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Nadat de aardappelen geheel gerooid waren werden degenen die de aardappelen hadden opgeraapt, wat meestal door jongeren geschiedden, getracteerd op een tevoren vastgestelde avond.

De avond werd gezellig doorgebracht met voordracht en zang.

Op het feest van St. Maarten, 11 november, stookte men de z.g.n. St. Maartensvuren.

Het loof van de aardappelen diende als voedsel voor het vuur terwijl buurmans boonstaken en ander brandbaar materiaal meestal mede opgestookt werden.

Tijdens dit festijn zong men liedjes en pofte men aardappelen in het St. Maartensvuur. Thuis gekomen kregen de kinderen koek van boekweitmeel; deze koeken werden ruim met stroop bestreken.

Parade video's: