Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Elk mens wordt rein geboren. Dat ziet Jeroen Bosch ook wel, als hij vanaf zijn toren, ver boven de werkelijkheid, neerkijkt op de doop. Een vroom en kuis leven leiden tot het paradijs, maar... het kwaad kijkt al over zijn schouder mee. Zijn fantasie vertelt hem, in wat voor wereld dat mensje terecht zal komen als hij zich overgeeft aan een zondig en losbandig leven.

De symbolen zijn voor zijn tijdgenoten duidelijk: aan een trechter op het hoofd herkent men de kwakzalver, en padden of uilen verraden kwade bedoelingen.

Parade video's: