Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Het leven van de middeleeuwer wordt beheerst door angst. Angst voor de ondergang van de wereld, voor ziekte, honger en dood, voor de duivel en de hel. Jeroen Bosch gaf concreet vorm aan die angsten. Zondaars worden aangestoken door het St.-Antonisvuur, geraamtes dansen de dodendans en kopvoeters symboliseren de alom aanwezige duivel. Muzikanten zijn dienaren van het kwaad. In de hel bouwen duivels muziekinstrumenten om tot martelwerktuigen. Een helse pantserwagen jaagt de mensen naar boven in een 'hellemond' waar de 'hellemuziek' een eeuwige marteling is. Zouden de angsten uit de wereld van Jeroen Bosch ook niet de hedendaagse mens kunnen aanspreken?

Parade video's: