Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Jeroen Bosch maakte deel uit van de Lieve Vrouwe Broederschap, die zich toelegde op de verering van de 'Zoete Lieve Vrouw' in de Sint Jan. Vandaar de devote processie waarmee deze groep opent. Zo'n godvruchtig leven leidt tot een plaats in de hemel, die in Bosch' tijd nog altijd bovenop een berg werd gedacht. Op de hooiwagen (symbool van hebzucht, leugen en bedrog) wordt de voortdurende strijd verbeeld van de mens tussen goed en kwaad.

De meeste van de voor Jeroen Bosch zo karakteristieke figuren vervallen op de louteringsberg in zonden en komen in de hel terecht. Cave, cave, deus videt. Pas op, pas op, God ziet u!

Juryrapport

Motivatie individuele prijs:

Madonna: Stokstijf en devoot staat het meisje als Madonna op de baar getorst door forse monniken. De tegenstelling in dit tafereel en de serieuze wijze waarop de Madonna haar rol opvat, heeft de juryleden getroffen.

Omgaan met en interpretatie van historisch gegeven:

Op een uitstekende wijze herleeft Bosch tijd, waarin de kerk een alles overheersende rol speelde doorwerkend in het dagelijkse en gevoelsleven. Of hemel, of hel is. Het loon van de mensen, dat op een levendige wijze door de speler vertolkt is. Dat wat de hel herbergt is met veel fantasie a la Bosch uitgebeeld. Onder het alziend oog worden de toeschouwers eeuwen teruggeplaatst.

Parade video's: