Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

In de middeleeuwen kwamen nog kinderhuwelijken voor aan het hof. Soms werden de kinderen al op zesjarige leeftijd uitgehuwelijkt. Na een overvloedig maal, bestaande uit wijn, gerstenat, vruchten, pasteien en gevogelte werden de gasten bezig gehouden met het luisteren naar de sprooksprekers, nu dichters genoemd. Ook de troubadour was een geziene gast. In deze voorstelling wordt een kinderhuwelijk ten tonele gebracht. Ze zijn volgegeten en luisteren naar troubadour Huub van Einthoven en Fulco den Sprookspreker. De claereyster (genoemd naar de drank claereyt) zorgt voor brood en drank aan de hoghe tafel. Edellieden, jonkvrouwen, hovelingen, potsemaker, kwakzalver en marskramer zijn de gasten, terwijl buiten de bedelaars en de blinden zich tegoed doen aan het overschot hen toegeworpen. De Middeleeuwers komen uit Best en doen dit jaar voor de eerste keer mee. Er zijn circa 50 deelnemers, waaronder 20 kinderen.

Juryrapport

De aankleding muntte uit in zorg en vorm. Met name het statische beeld van de wagen contrasteerde heel knap met de gebeurtenissen eromheen. Daarenboven was de wagen bijzonder levensecht en in geen enkel opzicht een karikatuur.

Parade video's: