Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Deelnemers

Video's

Foto's preparade (51)

Foto's algemeen (146)

Juryrapport


Hoewel het thema “van houen en trouwen” aanleiding kon geven tot een gemakkelijke, of zo men wil ordinaire vertaling, heeft de jury vastgesteld dat alle deelnemende groepen grote zorg aan de presentatie en het niveau hebben besteed. Geen enkel wanprodukt kwam in de optocht voor.

Het zal duidelijk zijn, dat de jury de accenten ietwat anders heeft gelegd dan het vorig jaar. Maar daar is door het bestuur met nadruk om gevraagd. Immers van die kant is steeds beweerd dat de Brabantse Dag een volkskundige aangelegenheid is, waarbij de creativiteit van de wagenbouwers een centrale rol in speelt. Vanzelfsprekend is de jury voorbijgegaan aan organisatorische aspecten zoals tempo, plaats van de groep in de optocht en muzikale omlijsting. Per slot van zaken zijn dat verschijnselen die redelijkerwijs niet voor rekening van de wagenbouwers kunnen komen.

Wel stelt zij er met nadruk prijs op te zeggen dat er van een fantastische inzet en vindingrijkheid werd blijk gegeven. Dat kwam zowel in de (aan)kleding als in het spel tot uitdrukking. Het geheel getuigde van gevoel voor stijl. Naast de groepswaardering schonk de jury aandacht aan het best verzorgde detail. Anders gezegd, welk onderdeel viel door vormgeving en idee het meest op. Voorts werd - in navolging van het vorig jaar - eveneens gekeken naar de in het oog springende individuele prestatie. Dat daarbij vooral de spelkwaliteiten een rol van betekenis vervullen, is buiten twijfel.