Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Tekst paradegids

Het huwelijk van Hertog Jan I van Brabant met Margaterha, de dochter van Lodewijk de Heilige van Frankrijk wordt voltrokken in de kapel van zijn kasteel ten overstaan van de bisschop, in aanwezigheid van enige familieleden en genodigden.

Op de volgwagen wordt uitgebeeld: het feestmaal dat Hertog Jan voor zijn pachters en hun vrouwen aanricht. De kruimen van de feesttafel komen wel terecht in de grijpgrage handen van bedelaars. De Nicasiusvrienden uit Heeze doen voor de vierde maal mee. De groep telt 37 deelnemers.

Parade video's:

Foto's voorbereiding: