Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

Video's

Foto's preparade (2)

Foto's algemeen (7)

Juryrapport


De uiting van zinvolle vrijetijdsbesteding werd geclasseerd in de volgende categorieën:

1e verdieping in een interessant regionaal gegeven.

2e daarbij werd overgegaan tot uitvoering van een zinvolle en creatieve vrijetijdsbesteding.

3e een uitstekende presentatie.

De jury was samengesteld uit vijf leden, van wie er twee in het bijzonder in hun oordeel hebben betrokken in hoeverre de groepen er in geslaagd zijn bepaalde aspecten van het bijgeloof in beeld te hebben gebracht en waarvoor zij in het algemeen hun grote waardering wensen te uiten. Twee andere leden van de jury bezagen de artistieke kwaliteiten en hebben voor wat speluiting betreft eveneens waardering, maar wensen daarnaast hun respect te uiten voor de uiterlijke vormgeving. De laatste van de vijf juryleden beoordeelde de vrijetijdsbesteding en het niveau hiervan ten behoeve van het toerisme. Hij wenste in deze zijn waardering te uiten voor de goede investering in tijd en bestede zorg. Bovendien werd door hem gelet op het effect van deze optocht “Bijgeloof” op het publiek en schatte de mogelijke bijdrage van de groep in de presentatie van Heeze en Brabant mede met betrekking tot de daaruit voortvloeiende publiciteit.Volgens ons allen was de voorpubliciteit groot, waarvoor erkentelijkheid aan de onderscheidelijke publiciteitsmedia, en wij twijfelen niet aan de belangstelling van deze zelfde media voor de komende Brabantse Dag.

Slotconclusie.

Wij willen naast onze functie als jury onze waardering uitspreken voor de voortreffelijke, gedisciplineerde, kleurrijke en muzikale omlijsting. De jury meent, dat deze optocht als onderdeel van de totale manifestatie in Heeze niet denkbaar is zonder de voortreffelijke organisatoren, die er in slaagden een grote totaalcompositie te realiseren en dat nog wel voor de dertiende maal. Daarvoor alle lof.