Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

1962 - Van Brabants folklore en historie
5e Brabantsedag

Deelnemers

Video's

Foto's algemeen (3)

Juryrapport


Tot slot kan de Jury nog mededelen dat zij bij de toekenning van de punten is uitgegaan van:

Ten eerste de originaliteit.

Ten tweede de afwerking in details.

Ten derde de omvang van de groep.

Alle punten bijeengeteld vormde haar richtsnoer bij de toekenning de prijzen. Twee leden der Jury hebben reeds vroeger zitting gehad en zij willen zonder enige reserve erkennen dat een overtuigende vooruitgang merkbaar is. De deelnemers van Heeze zullen gemerkt hebben dat de beste prijzen buiten de gemeente gingen, hetgeen aanleiding mag zijn, in de toekomst naar nog meer vervolmaking te streven. Kies daarom met zorg uw onderwerp, ga te raden bij personen die het kunnen weten, hoe uw afwerking behoort te zijn en streef daarnaar. Bouw de groep op met liefde en zorg en maak er vooral geen belachelijke voorstelling van. Zo had b.v. Nr, 25 een zeer vrolijke noot kunnen zijn in de optocht, indien zij naar behoren was verzorgd.

De Jury dankt het bestuur der Stichting voor het in haar geste vertrouwen en is de overtuiging toegedaan, dat ook haar rapport aanvechtbaar kan zijn. Zij weet zich echter overtuigd, dat de beoordeling van de stoet ter goeder trouw, naar beste kennis en zo eerlijk mogelijk werd gedaan