Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

1963 - Grepen uit de Brabantse historie en oude beroepen
6e Brabantsedag

Deelnemers

Video's

Foto's algemeen (1)

Juryrapport


Met vreugde heeft ze kunnen constateren, dat de stoet van 1963 inhoudelijk gezien een grote vooruitgang betekende in de juiste richting. Dat dit bereikt werd, heeft niet zozeer gelegen aan de originaliteit alswel aan de presentatie en de afwerking van de gebrachte ideeén, terwijl bepaalde gedeelten van de optocht aan levendigheid hadden gewonnen door de wil en het pogen om meer handelend of acterend op te treden. De uitdrukkingswijze en de voornaamheid van de stoet waren aanmerkelijk gestegen door het niet mee optrekken van reclame-wagens (cfr Jury-rapport 1962)