Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

1966 - Sprookjes in Brabant
9e Brabantsedag

Deelnemers

Video's

Foto's algemeen (3)

Juryrapport


De jury is van oordeel dat de optocht zeer geslaagd mag heten. Er was een levendige variatie van wagens. Hoewel de sprookjes~weinig aanleiding gaven tot direct contact met het publiek gezien hun minder bekende inhoud - mag gesteld worden dat vrijwel iedere groep het gegeven bevattelijk en suggestief heeft uitgevoerd.

De esthetische verzorging was over het algemeen goed. De jury werd plezierig getroffen door de vaak volkse uitbeelding van de naieve sprookjesverhalen. Wellicht werd er wat teveel geput uit de komische en te weinig uit de poëtische motieven.

Het peil van de optocht lag ver boven hetgeen gewoonlijk op dit soort folkloristische of allegorische optochten ten plattelande wordt gebracht.

De groepen werden gewaardeerd naar drie elementen te weten: idee, verzorging en spel. Per groep konden maximaal 30 punten worden behaald. Aangezien vele waarderingen in punten zeer weinig uiteen liepen en de jury de tractieverwerking niet los wenste te zien van de betrokken wagen, heeft zij gemeend de tractieprijzen als twee extra prijzen van f 50 toe te moeten voegen aan de prijzen.