Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

1971 - Brabant Harbalorifa
14e Brabantsedag

Deelnemers

Video's

Foto's preparade (1)

Foto's algemeen (7)

Juryrapport


De jury is van mening, dat de bouwers en uitbeelders blijk hebben gegeven van een grote inzet, van werklust en fantasie. Over het geheel was deze 14de optocht Harbalorifa een bevredigende optocht, die een redelijk peil vertoonde, prettige afwisseling bood en een interessant beeld gaf van Brabants verleden.

Kritiek wil de jury uitoefenen op het vrij vale kleurgebruik van de meedingende groepen (de kapellen waren juist wel kleurig). Met name de heer van Zummeren achtte het mogelijk om door het zo veel mogelijk kiezen van levendige en heldere kleuren de taferelen sprekender en de optocht feestelijker te maken. De jury realiseerde zich wel, dat een algemeen adviseur met een zeer grote materiaalkeuze daartoe wenselijk zal zijn, maar wellicht niet realiseerbaar.

Kritiek had de jury ook op het nauwelijks of niet aanbrengen van bewegende delen aan de wagens. In het bijzonder de heren van Zummeren en Hancké meenden, dat het mogelijk is met enig vernuft meer spectaculaire effecten te verkrijgen, die de bedoeling van de groep beter overbrengen. Ook was de jury van mening, dat de groepen veelal geen idee hadden van het vrij straffe standsverschil in vroegere tijden, althans dit niet uitbeeldden. Knecht en heer plachten vroeger, zeker bij formele gelegenheden, nogal wat afstand te bewaren. Het sociale onrecht van nog niet zo lang vergleden jaren kreeg nergens gestalte. Vooral de heren Hancké, van Zummeren en Bodewes viel dit op. Kritiek was er ook bij de jury op de historiciteit van sommige groepen. Kleding en bewapening waren nog al eens van een latere periode en soms niet bij elkaar passend. Met name de heren Peters en Bodewes constateerden dit.

Tenslotte merkte een deel van de commissie op, dat geen wagen voor de futuristische en ook geen enkele groep enig spoor van erotiek weergaf. De heer Hancké vooral was van mening, dat het mogelijk zou zijn dit vitale aspect van het leven in alle tijden naar voren te brengen zonder grof of kwetsend te zijn.

De jury heeft veel waardering voor het werk van de organisatoren, die op deze wijze een stuk Brabantse cultuur in stand houden, dat node gemist kan worden in het leven van ons gedeelte van de eeuw. Zij heeft zich met grote ernst van haar taak gekweten, maar er desondanks veel genoegen aan beleefd.