Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

1964 - Oorlog en bevrijding door de eeuwen
7e Brabantsedag

Juryrapport


De opdracht voor de jury was om 14 taferelen, ieder voorstellende een historisch gegeven, zodanig te rangschikken dat deze rangschikking aangaf welke taferelen naar uitbeelding, aankleding, en actie, alsmede naar historisch verantwoorde gegevens, het beste aan de gegeven opdracht voldeed. Uiteraard kon de jury slechts een oordeel vellen op grond van het in de optocht getoonde tafereel, zoals het zich op dat moment aan de toeschouwers voordeed. Derhalve kon geen rekening worden gehouden met e.v.moeilijkheden, tegenslagen, alsmede meerdere of mindere tijd aan oefening etc. bij de voorbereiding en de opbouw ondervonden resp. besteed. De uiteindelijke rangschikking kwam tot stand door de onafhankelijke waardering van ieder jurylid uitgedrukt in punten tot een max. van 100. Bovendien door een algemene indruk van het tafereel als een bijdrage tot een spectaculaire optocht. De som van de door de juryleden gegeven punten, alsmede de algemene indruk gaf de uiteindelijke rangschikking.