Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

2010 - Voor Eeuwig Vastgelegd
53e Brabantsedag

Video's

Foto's preparade (45)

Foto's algemeen (1)

Juryrapport


Algemene opmerkingen juryleden spel: In het algemeen geven we opmerkingen vooraf. De grote verschillen in de optocht qua spel zijn een beetje voorbij. Veel groepen begrijpen in eerste aanzet, waarom het gaat. Sommige kiezen voor sterke beelden, ander voor anekdotisch spel. Allebei prima, maar het moet wel over de gehele linie dezelfde kwaliteit hebben. Nu zaten en per groep vaak sterke wisselingen. Een sterke bordeur scene, zonder theatraal gevolg. Of een mooie wagen met een zwak naspel. Over de gehele linie zien we nog te weinig gelaagdheid/tegenspel of hoe je het maar wilt noemen. Theater is het scheppen van beelden en spel, met daarin ook weer een tweede beeld of beleving. Dat is vaak wat verrast of tot denken stemt op onverklaarbare wijze tot vreugde. Onze nummers een, twee en drie waren daar dit jaar gewoon het sterkst in. Over de top 5 waren we unamiem ook over de laagste 3. De grote middenmoot daartussen leverde veel discussie op. Een jurylid was geraakt. De anderen helemaal niet. Natuurlijk is jureren ook subjectief, maar het gaat soms ook over de kunde het spel over de gehele route constant hoog te houden. (we zitten expres op verschillende punten!)

Rangschikking

Rangschikking

Overige prijzen

Het Zij Zo Het Philips Paviljoen bevreemdt de wereldexpo Eervolle vermelding: Het colameisje
Vriendenkring van Gaal Rijks Krankzinnigengesticht te Grave Eervolle vermelding: krankzinnige man met wapperend handje en uitstekende tong
Ge wit 't oit noit nie En de wereld licht op - Anton Philips Sponsorprijs, Innovatieprijs: de 3 rollende lampen met glasblazers en lampenmeisjes
De Lambrekvrienden Mico Roomijsfabriek Eervolle vermelding: Roomijsfabriek klein jongetje die de grote groep verleidde