Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

1974 - Volksgeneeskunstigheden uit Brabants verleden
17e Brabantsedag

Video's

Foto's algemeen (8)

Juryrapport


Uit de cijfers kan men aflezen dat de cijferwaardering der juryleden per groep aanzienlijk kon uiteenlopen, maar ook dat er géén “slechte” groepen waren. De jury was dan ook unaniem vol lof over de wijze waarop alle deelnemers zich hebben ingezet om de toeschouwers een aantrekkelijk, maar bovenal een volkomen verantwoord schouwspel te laten genieten. Gezien de vaak moeilijke thema’s uit de “Volksgeneeskunstigheden uit Brabants verleden” is dit beslist een hulde waard.