Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

2019 - Wat beweegt Brabanders?
62e Brabantsedag

Video's

Juryrapport


Het is schitterend najaarsweer, onverwacht warm en mensen die de parade bekijken vanaf een plek in de felle zon wapenen zich met zonnehoeden en parasols. Een enkele keer komt de parade tot stilstand, gelukkig niet door technische mankementen. Grote opstoppingen blijven uit en omdat ook op wagens die wat langer op een plek staan veel is te zien en te beleven, is dat voor toeschouwers nauwelijks een straf.

De afgelopen jaren zijn in brede zin de presentaties kwalitatief toegenomen. Dat maakt de opdracht aan de jury om een rangorde aan te brengen steeds lastiger. Door de eigenheid van veel wagens moeten paradepaardjes met elkaar worden vergeleken waar dat eigenlijk niet kan. De theaterstukjes zijn vaak zo breed en gedetailleerd uitgewerkt dat het onmogelijk is om alles te zien en in het oordeel te betrekken. Ik ga er van uit dat in het rapport deze bewondering van de jury zichtbaar blijft tussen de aanmerkingen en verbeterpunten.

Bij een aantal wagens is door de onderwerpkeuze zware dramatiek sterk aanwezig. Dat werkt door in kleur, ingetogen spel, sfeer en uitstraling, soms ook in wat statische taferelen met weinig verhaalontwikkeling. Zoals in voorgaande jaren pleit de jury er voor om de wagenbouwers uit te dagen onderwerpen te kiezen, die lichtvoetig, vrolijk en kleurrijk uitgewerkt kunnen worden.

Meerdere groepen hebben het publiek bij hun performance betrokken. In zijn algemeenheid was dat zeker geslaagd. Het stelt wel meer eisen aan de spelers, het stemgebruik en de mise en scene om over de voorste rijen heen te spelen en mensen verderop en achteraan te bereiken.

Het is -volgens de jury- mooi als de uitwerking van het thema niet alleen een rechtstreekse verbeelding is van de situatie, maar een eigen verhaal heeft; als het de visie van de groep weergeeft op het thema. Mogelijk kan dan nog winst worden geboekt in het aanbrengen van meerdere lagen en verrassende invalshoeken. In de opdracht voor deze parade lag die uitdaging al verscholen: niet zozeer de concrete beweging maar vooral de zichtbaarheid van motivatie en drijfveren werd in de beoordeling van ontwerpen en uiteindelijk in de blik van de jury meegewogen.

De juryleden hebben weer genoten van een parade van creativiteit, van een mengeling van zware en lichte onderwerpen, van verrassende vondsten en boeiende taferelen. Het niveau is geweldig! Alle hulde voor ieder die heeft meegewerkt aan ontwerp, bouw, aankleding en verbeelding. Dank jullie wel. 

programmaboekje

Jaar in, jaar uit zoekt de stichting binnen de geschiedenis van het Hertogdom Brabant naar een overkoepelend thema, dat meer dan voldoende inspiratie biedt aan wagenbouwers en organisatie. In een tijd waarin alles in beweging is en alles draait om beweging in de breedste zin van het woord, kon het thema ‘Wat beweegt Brabanders?’ niet uitblijven. De (fysieke) beweging is zichtbaar in de theaterparade, in de optredens op en langs het parcours en op de sfeer & smaakpleinen maar ook binnen de organisatie.

Intrinsieke beweging is voelbaar in de onuitputtelijke betrokken-, gedreven- en bevlogenheid van de honderden vrijwilligers en wagenbouwers om zich elk jaar te willen verbeteren. Zo’n 2.000 acteurs in zestien wagenbouwersgroepen zullen je met hun huizenhoge theaterdecors en meeslepend spel laten ervaren en overtuigen: ‘dit is het nu wat Brabanders beweegt’. Die beweging en de bijbehorende beweegredenen zijn essentieel voor het voortdurend succes én het voortbestaan van de Brabantsedag Heeze. Ik ben bijzonder trots op al die inzet en betrokkenheid en spreek op deze plek daarvoor een enorm woord van dank uit. Hoe bedank jij alle wagenbouwers en vrijwilligers voor wat hen beweegt? Natuurlijk met luid applaus. Maar vooral door vandaag volop te genieten, een onvergetelijke dag te beleven en volgend jaar met plezier er weer bij te zijn, dan op zondag 30 augustus.

Rangschikking

Rangschikking

Overige prijzen

Het Zij Zo Langskomen, gezellig toch! Eervolle vermelding: Gezellig groepje kletsen met publiek
Vriendenkring De Laarstukken Wolvenjacht Cuijk 1815, dreiging en spanning Eervolle vermelding: Man die mensen opriep bij wolvenjacht
Vriendenkring Snoeyen Nomaden in de Midden Steentijd, gedreven te overleven eervolle vermelding: Beer bij nomaden met interactie
Bouwerij Skôn Vincent, wat beweegt hem? Winnaar Parelprijs
Vriendenkring van Gaal De Vlucht van Breda, eenmansdaad of bittere noodzaak? Sponsorprijs