Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

2018 - Van Ravenstein tot Roosendaal
61e Brabantsedag

Video's

Foto's preparade (4)

Foto's algemeen (61)

Juryrapport


Een Theaterparade trekt voorbij. Het is even wennen om niet meer te spreken van de Historische Optocht omdat de ontwikkeling zich in de voorbije jaren geleidelijk heeft voltrokken. Maar inderdaad: er trekken theaters voorbij. Volledige verhalen in een notendop.

De Parade van 2018 is er een met wat hindernissen. Meer en langer dan andere jaren komt de stoet onbedoeld tot stilstand. Dat is jammer omdat deelnemers moeilijker in hun rol kunnen blijven en toeschouwers in hun betrokkenheid op de proef worden gesteld.

Er waren dit jaar nogal wat zwaarmoedige of weemoedige thema’s, o.a. met moord en dood; de vrolijke, uitgelaten wagens leken in de minderheid. Daarmee was het totaal minder een kleurrijk, optimistisch schouwspel en meer een donker, ingetogen beeld.

Opvallend in deze Parade was ook dat de kerk als vertrekpunt of letterlijk in de uitbeelding wel erg vaak naar voren komt. Enerzijds zegt dat veel over het belang van de kerk in de Brabantse historie, anderzijds moet de organisatie er voor waken dat de presentaties niet in karikaturale beelden blijven steken.

Een ander heikel punt is het evenwicht tussen historische uitbeelding en de voorwaarde dat wagens en uitbeeldingen in de huidige tijd in geen enkel opzicht discriminerend of kwetsend mogen zijn. In de juryberaadslagingen tijdens en na de parade constateerden we dat de organisatie en de bouwers hier veel alerter op moeten zijn. Dat betekent niet dat omstreden historische gebeurtenissen moeten worden gemeden. Met meerdere lagen kan nuancering worden aangebracht en respect voor wat inmiddels gevoelig ligt.

De jury heeft met veel bewondering de Parade voorbij zien trekken. De kritische noten zijn belangrijk maar slechts kanttekeningen in een fantastische beleving. Het aanbrengen van een rangorde is een lastige taak, daar hebben we ons naar eer en geweten op gestort in de beperkte tijd tussen Parade en Prijsuitreiking. De overwegingen die tot die rangorde hebben geleid zijn samengevat in dit rapport. Doe er je voordeel mee. De jury kijkt daarbij soms anders dan het publiek en weegt meer criteria. Dat neemt niet weg dat de waardering langs de route de eerste en misschien wel de meest motiverende toetssteen is om af te meten of de Parade in zijn opzet is geslaagd.

Rangschikking

Rangschikking